از بین رفتیم. همه از بین رفتیم! اینجا پایان همان آغازیست که هیچ وقت آغاز نشد!‌

/ 0 نظر / 31 بازدید