آیه ی بی قرآن !

مصطفی دیندار! میر رفت. طاهر هم رفت. اشک هام همه خشک شده. دیگه بی تابی نمی کنم. با دیدن سنگ قبرش هم صدای آیه خوندنشو نمی شنوم. سنگینم. خیلی زیاد! شمع هام کو مصطفی دیندار! شمع های سقاخونه که دلمو روشن می کرد... من چقدر کمرنگم مصطفی!

/ 0 نظر / 24 بازدید