رها

رها

به مرداب،به نیلوفر،به سنجاقک

به دریا،به کوه،به دشت

رویای لطیف برگ زرد

 

" آرام و رقصان در مسیر زمین!

جریان سرد و زلال جوی

آهسته و رمزآلود،اما بی ریا

در زلالی مهر،خنده پیر،چشمان خسته

نوازش نگاه دوستی،رهایی از رنج

تنگی اتاق در مسیر فرار از غم

قدم گاه تاریخ،مرز رهایی و پرواز

و شعله ای بر تاریکی!"

 

بندر به بندر،تشنه آهنگ و آواز

پنجره به پنجره،چشمان روشن عشق

درها گشوده،قامتت به زیر طاق آبی ها

دریاها شکافته به پاس قدم هایت

زندگی مدیون نگاهت

و من رها از خفگی و تنگی قفس!

و من رها در آغوش تو!

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید