الکی الکی شش سال شد. بیشتر از یک ساله ولی دستم به نوشتن نمیره. الکی الکی ها. چقدر نوشتنو دوست داشتم. کاش دوباره شروع کنم به نوشتن...کاش دوباره دفترمو باز کنم و انقدر بنویسم تا طلوع آفتاب. الکی الکی بزرگ شدم.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید