ما زنده ایم؟

وقتی محمد رحمانیان بهم ایمیل زد و تولدمو تبریک گفت احساس خوبی پیدا کردم. احساس یک دختر بچه ای که کنار دست دنیاش نشسته و به نگاه سقف زندگیش می خنده.

و من متولد شدم.

میر! ما هنوز زنده ایم؟ و تو گفتی آره اما باید رفت. میر! تو رفتی... من هنوز اینجام.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید