میم ِ من!

دلم فقط یه چیز می خواد که از هواپیما پیاده بشم و تو پشت شیشه ها ایستاده باشی و با همون لبخندی که من دوست دارم به استقبالم بیایی. دستتو بندازی دور کمرم بگی بالاخره. منم بگم بالاخره. تو چشمام نگاه کنی و منم خیره لباتو بو کنم و بوسه ای به پیشونیت بزنم. و همونجا سرمو بذارم روی سینت و به صدای نفس کشیدن هات گوش بدم. باید همه صداها خاموش بشن و فقط تو باشی که تو گوشم حرف بزنی.

 

پ.ن: عاشقم من... بی ریا، بی منت...رسوای عالم...عاشقم!

/ 0 نظر / 25 بازدید