حوصله خودمو هیچ کسیو ندارم. می خوام خودمو تنها بذارم. تنهام بذار!

 

پ.ن: واسه خوابوندن من سعی بیهوده نکن!

/ 0 نظر / 25 بازدید