این روزها افتادم رو دنده ی حسادت. رو دنده ی خیال پردازی درباره ی اون چیزی که یکی دیگه داره و من در آرزوی داشتنش به احتمال زیاد می میرم. این روزها افتادم رو دنده ی کاشکی، کاش، ای کاش!! اولین باره دارم حسادت می کنم. و چه حس خوبی داره، همزمان عذاب آورم هست!

/ 0 نظر / 26 بازدید