خسته

-در این دنیا چه چیز از همه واجب تر مهم تر و اساسی تر است؟

-خودت آن را بیاب...

-چگونه؟

-کمک بخواه!

-از که؟

-از کسی که به وی اعتماد داری.

من او را یافتم با وی صحبت کردم خندیدم گریستم سفر کردم اما دستم را رها کرد و رفت.چرا؟!!!مگر من چه کرده بودم!!چه خطایی از من سر زده بود که اینگونه مجازات شدم.شب و روز آسمان بر من با بی رحمی بارید نسیم طوفانی بود که سر پناهم را ازم گرفت.در میان برف و باران برگ های زرد و خوشکیده را کنار زدم تا بلکه ردپایی از وی بیابم ولی سرما تنها نیروی باقی مانده در قلبم را گرفت و مرا رها کرد...

                                                            ادامه دارد...

                                                                 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید