اینکه این روزها دیگه نمی نویسم، اینکه این روزها به هیچی فکر می کنم، اینکه این روزها دارم سعی می کنم تا این بلاگ چند خطی به خودش ببینه، اینکه این روزها با کسی حرف نمی زنم، اینکه این روزها حوصله ام بیشتر از قبل سر میره، اینکه این روزها چهره ام هم تغییر کرده، اینکه این روزها همش به در بسته می خورم، اینکه این روزها پژواکی نیست، اینکه این روزها احمقانه شدن، خیلی احمقانه!

/ 0 نظر / 17 بازدید