بهم گفت تو یه آدم بدون قلب، بدون احساسات هستی که به دیگران اهمیت نمی دی و اصلا هم احساس گناه نمی کنی. به سوال های آدم هم جواب نمی دی. تو سیاستمدار خوبی می شی!

حالمو گرفت.

/ 0 نظر / 26 بازدید