حتی مقوایی!

تو فکر یک سقفم/ سقف بی روزن/ یک سقف پا برجا/ محکم تر از آهن/ سقفی که تن پوشه/ هراس ِ ما باشه/ تو سردی شب ها/ لباس ما باشه/ سقفی اندازه ی قلب من و تو / واسه لمس تپش دلواپسی/ برای شرم لطیف لحظه ها/ واسه پیچیدن بوی اطلسی/ زیر این سقف با تو از گل، از شب و ستاره می گم/ از تو و از خواستن تو می گم و دوباره می گم/ زندگیمو زیر این سقف با تو اندازه می گیرم/ گم می شم تو معنی تو معنی تازه می گیرم/ سقفمون افسوس و افسوس تن ابر آسمونه/ یه افق یه بی نهایت کمترین فاصلمونه/ تو فکر یک سقفم/ یک سقف رویایی/ سقفی برای ما/ حتی مقوایی/ تو فکر یک سقفم/ یک سقف بی روزن/ سقفی برای عشق/ برای تو با من/ سقفی اندازه ی قلب من و تو/ واسه لمس تپش دلواپسی/ برای شرم لطیف آینه ها/ واسه پیچیدن بوی اطلسی/ زیر این سقف اگه باشه پر می شه از گرمای تو/ لختی پنجره هاشو می پوشونه دستای تو / زیر این سقف خوبه عطر خودفراموشی بپاشیم/ آخر قصه بخوابیم اول ترانه پاشیم/ سقفمون افسوس و افسوس تن ابر آسمونه/ یه افق یه بی نهایت کمترین فاصلمونه/ تو فکر یک سقفم.

 

فرهاد  

/ 0 نظر / 24 بازدید