شب شیان!

از استاد روانشناسی اش پرسید: یک زن می تواند با دو تا مرد باشد،یعنی دو تا مرد را دوست داشته باشد؟

"مردها می توانند،هم به لحاظ جنسی و هم احساسی. ولی زن ها از لحاظ جنسی که تقریبا نه از نظر احساسی هم معمولا نه."

"معمولا یا اصلا؟"

"معمولا."

"حالا اگر شد؟"

"به این حالت در عرف می گویند هرزگی.از نظر علمی هم تقریبا اسمش همین است."

 

شب ممکن/ محمد حسن شهسواری

/ 0 نظر / 27 بازدید