حاشیه!

یکی بهم گفت!
کلمات دروغ میگن!
خودم به این حرف اعتقاد ندارم!
کلمات صادق ترین چیز در دنیاست!
دست نوشته ها رو دوست دارم!
از اینکه اینجا تایپ میکنم بدم میاد!
نمیدونم چرا به این کار ادامه میدم!
اولین نسخه هر نوشته برام با ارزش تر از تمیز ترین پاک نویسش است!
یکی گفت روزی می رسه که همه خودکارهای دنیا تمام می شود!
یکی گفت نامه های ناخوانا٬‌ خوانده می شوند!
یکی گفت نمایشنامه ها روی صحنه می روند!!!‌     حقایق فاش خواهند شد!!!
یکی گفت من از نوشتن خسته خواهم شد!  اگر کسی دست نوشته هایم را نخواند!!!
یکی...یکی...یکی....!!!
او را خفه کردم!!!
زندگی را بازی خطرناکی می دید!!!
مرا مهره ای زخمی!!!
دیگران را روباه هایی پیر!!!
پرده ها پس زده خواهند شد    روباه های پیر به لانه ها بازخواهند گشت !!!
و من...!!!
و ما...!!!
با کلمات به جنگ خواهیم رفت!!!
و از نابودی تاریخمان جلوگیری می کنیم!!

                                 

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
سروناز

سلام...جالب بود...اما کلمات هم دروغ ميگن اگه تو بخوای ...فعلآ

ncbanoo

کلمات دروغ نميگن ولی معمولا بازيچه دست ما ميشن و ما اونا رو دروغ ميکنيم عزيزم ! اين انسان عجيب مجوديه به خدا عجيب!!!!!!!!!!!!!